ILCO LJUBLJANA

STOMA >> Kaj je stoma?

Beseda stoma izvira iz stare grščine, pomeni odprtina na telesu, v zoologiji tudi usta. V medicini pa izraz označuje umetno ustvarjeni izhod iz telesa, ki ima lahko različne funkcije. Tako poznamo: hranilne, dihalne in izločalne stome. V Invalidskem društvu ILCO Ljubljana smo združeni stomisti z izločalnimi stomami.
Stomo na izločilih je potrebno narediti, ko je prebavni ali sečni trakt tako poškodovan, da je zaradi tega onemogočeno normalno izločanje. Vzroki za te težave so lahko prirojene nepravilnosti, nepravilnosti v razvoju, karcinom, kronično vnetna črevesna bolezen Morbus Crohn (Kronova bolezen) in ulcerozni kolitis ter poškodbe prebavil, ki so posledica različnih nesreč. Stomo naredi kirurg v operativnem postopku imenovanem ostomija, pri katerem naredi odprtino v trebušno steno, skoznjo pa izpelje črevo in oblikuje stomo, zato tej operaciji pravimo tudi izpeljava črevesa. Na trebuhu viden del črevesa se imenuje stoma oziroma izpeljano črevo. Njena funkcija pa je, da ponovno omogoči izločanje. Kje bo stoma nameščena, kakšna bo in ali bo začasna ali stalna, je odvisno od mesta in stopnje poškodbe na prebavnem traktu. Začasno stomo kirurg naredi zato, da spelje izloček stran od prizadetega dela črevesa, ki se v času mirovanja zaceli in pozdravi. Trajno stomo pa dobimo, ko je naše črevo tako prizadeto, da ni več možnosti ozdravitve.
Obstajajo trije primarni tipi stom: kolostoma, ileostoma, urostoma.