ILCO LJUBLJANA

DRUŠTVO >> O društvu

Invalidsko društvo ILCO Ljubljana združuje invalidne osebe z začasno ali trajno kolostomo, ileostomo, urostomo ter njihove svojce in podporne člane. Društvo je do leta 1991 kot sekcija Ljubljana delovalo pod okriljem Zveze invalidskih društev ILCO Slovenije, ki ima status invalidske organizacije in status reprezentativnosti, kar pomeni, da lahko predstavlja osebe s stomo. Leta 1996 pa je sekcija Ljubljana postala samostojno Invalidsko društvo ILCO Ljubljana, v katerem se na lokalni in državni ravni zavzemamo za pravice in boljši položaj invalidnih oseb v vladnih, zdravstvenih in drugih ustanovah ter v družbi nasploh.
Invalidsko društvo ILCO Ljubljana deluje na celotnem območju Slovenije, zato se vanj vključujejo tudi ljudje, ki živijo izven Ljubljane. V okviru delovanja v Zvezi ILCO Slovenije pa društvo povezuje ena sekcija: