ILCO LJUBLJANA

PRAVNA POMOČ >> Pravna pomoč

V Sloveniji imajo invalidne osebe določene pravice in ugodnosti, ki jih je naša država uzakonila tudi zaradi tesnega sodelovanja z invalidskimi organizacijami. Kot invalidna oseba s stomo imate določene pravice vezane na višino in vrsto telesne okvare, ki jo imate zapisano v odločbi ZPIZ. V društvu smo združeni invalidi s stomo, ki imamo neposredne izkušnje z reševanjem zdravstvenih in pravnih formalnosti ter urejanjem statusa. Sami smo pri urejanju svojega statusa in ostalem večkrat naleteli na ovire, ki pa smo jih uspešno rešili, zato bomo tudi vam z veseljem pomagali najti ustrezno rešitev.
Preden pa se kot novi stomist lotite urejanja formalnosti, si preberite, katere pravice imate.